0



                         จิ้นฮ่วย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2468 ที่อำเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นโรงงานผลิตปลาซาร์ดีนกระป๋องแห่งแรกในประเทศไทยต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหลายชนิด เช่น ผลไม้กระป๋อง อาหารเจกระป๋อง ซึ่งได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน


                         ในปี พ.ศ. 2523 ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น มีความต้องการบริโภคผลไม้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตผลไม้อบแห้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบริโภคได้ง่าย เหมาะสมกับชีวิตที่เป็นวิถีเมืองอันเร่งรีบทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลไม้อบแห้งจากต่างประเทศเข้ามาควบคุมการผลิตจากวันนั้นถึงปัจจุบันเป็นเวลา 37 ปีที่ผลไม้อบแห้งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทย และมีการกระจายไปสู่ 51 ประเทศทั่วโลก


                         จิ้นฮ่วย หรือ ปัจจุบัน ในชื่อของ เจริญอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเสมอ บริษัทฯให้การทุ่มเทต่อการศึกษา ลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนา ค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณภาพมีคุณค่าสำหรับผู้บริโภคตลอดไป



Things we make

_________________________________ 


Sumaco


Battleship

Eros

Meble

Bangkok tasty

 

Contact Us
_________________________________


181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : (02)-416-0708

โทรสาร : (02)-416-1909, (02)-416-1630

อีเมล์ : info@chinhuay.com


Contact Us

_________________________________



Copyright ® 2019 chinhuay.com 

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่