0

โครงการ " วิ่ง = บริจาค ได้ทั้งสุขภาพ ได้ทั้งบุญ "

2019-06-04 15:55:51

โครงการ " วิ่ง = บริจาค ได้ทั้งสุขภาพ ได้ทั้งบุญ " จากกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ในงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52 บัดนี้กิจกรรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้ยอดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง = บริจาค ได้ทั้งสุขภาพ ได้ทั้งบุญ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ ขอให้ผลบุญที่เกิดจากจิตศรัทธาของทุกท่าน จงมีผลให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความโชคดี ตลอดไป สุดท้ายนี้ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย #ทำบุญไม่ต้องใช้เงิน #ไม่มีเงินก็ทำบุญได้1เมตร1บาท #สภากาชาดไทย