0บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

โรงงานท่าฉลอม85/1-3 ถนนทวาย ตำบลท่าฉลอม 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000


:   (02)-416-0708


:   (034)-498-247


:   info@chinhuay.comบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด    (มหาชน)

สํานักงานใหญ่


181  ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา

เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150


  : (02)-416-0708


  :  (02)-416-1909


  : info@chinhuay.comCHIN HUAY (CAMBODIA) CO., LTD.Phum Smach Delng Province 

18108 Combodia


  : (099)-839-999


  :  (099)-839-999


  : info@chinhuay.comChin Huay Trading (Singapore) Pte. Ltd.1 RAFFLES PLACE  #28-02 ONE RAFFLES PLACE

SINGPORE (048616)

 

  : (02)-416-0708


  :  (02)-416-1909


  : info@chinhuay.com


โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ chinhuay.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ chinhuay.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

Things we make

_________________________________ 


Sumaco


Battleship

Eros

Meble

Bangkok tasty

 

Contact Us
_________________________________


181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : (02)-416-0708

โทรสาร : (02)-416-1909, (02)-416-1630

อีเมล์ : info@chinhuay.com


Contact Us

_________________________________Copyright ® 2019 chinhuay.com