0บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

โรงงานท่าฉลอม85/1-3 ถนนทวาย ตำบลท่าฉลอม 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000


:   (02)-416-0708


:   (034)-498-247


:   info@chinhuay.comบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด    (มหาชน)

สํานักงานใหญ่


181  ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา

เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150


  : (02)-416-0708


  :  (02)-416-1909


  : info@chinhuay.comCHIN HUAY (CAMBODIA) CO., LTD.Phum Smach Delng Province 

18108 Combodia


  : (099)-839-999


  :  (099)-839-999


  : info@chinhuay.comChin Huay Trading (Singapore) Pte. Ltd.1 RAFFLES PLACE  #28-02 ONE RAFFLES PLACE

SINGPORE (048616)

 

  : (02)-416-0708


  :  (02)-416-1909


  : info@chinhuay.com