0SUMACO


                           เราเป็นโรงงานปลากระป๋องแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีประสอบการณ์ในธุรกิจปลากระป๋องมาเกือบ100ปีมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะขอเสนอปลากระป๋องระดับพรีเมี่ยมที่หลากหลายเราค้นหาปลาที่ดีที่สุดและผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานHACCP,GMP,BRCและHalal เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้สินค้าคุณภาพดีที่สุดเท่านั้นเราเป็นโรงงานปลากระป๋องแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีประสบการณในธุรกิจปลากระป๋องมาเกือบ100ปีมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะขอเสนอปลากระป๋องระดับพรีเมี่ยมที่หลากหลาย เราค้นหาปลาที่ดีที่สุดและผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน HACCP, GMP, BRC และ Halal เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้สินค้าคุณภาพดีที่สุดเท่านั้น CONTACT US

                                                

Shopee Online