0

" SUMACO ซูมาโก " ส่งต่อความสุข


2019-06-04 15:54:02

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบ " SUMACO ซูมาโก " ส่งต่อความสุขให้กับมูลนิธิสันติสุข ให้กับเด็กยากจนในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ บรรยากาศภายในงานได้ฝึกฝนระเบียบวินัย การพัฒนา ทักษาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับน้องๆ วัยเด็ก และ วัยรุ่น ที่ด้อยโอกาศมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน น้องๆได้รับความรัก ความอบอุ่น และเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย และเห็นคุณค่าในตัวเอง  ทั้งนี้ทาง บริษัท เจริญ อุตสาหกรรม จำกัด อยากจะมองความสุข ในการร่วมกิจกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับ ❤️  #chinhuay #ส่งต่อความสุข